WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Poradniki, instrukcje Bezpieczna szkoła Jak powinien wyglądać plan lekcji w szkole

Jak powinien wyglądać plan lekcji w szkole

Zgodnie z § 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r., pozycja 69), w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się:

  1. potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia
  2. potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu
  3. zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu

Ponadto zalecenia higienistów dotyczą uwzględniania w każdym dniu zajęć z elementami ruchu, prawidłowej długości przerw międzylekcyjnych oraz niezdwajania godzin danego przedmiotu (dopuszczalne tylko jedno zdwojenie). Na pierwszej i ostatniej lekcji nie powinny występować przedmioty trudne (np.: matematyka, fizyka, chemia, języki obce). Lekcje powinny zaczynać się o stałych godzinach.

Higieniczną ocenę rozkładów zajęć lekcyjnych pracownicy pionu Higieny Dzieci i Młodzieży powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonują według ankiety uwzględniającej poszczególne elementy oceny - (Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych).

Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych:

  • różne godziny rozpoczynania zajęć, co utrudnia naukę i uniemożliwia prawidłową organizację dnia, ogranicza czas ucznia na odpoczynek po zajęciach szkolnych. Takie plany zdarzają się w małych miejscowościach, gdzie w jednym budynku mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum oraz w dużych przeciążonych  szkołach w mieście;
  • występowanie trudnych przedmiotów na pierwszej lub ostatniej lekcji, w ciągu dnia nie powinno być też więcej niż trzy godziny przedmiotów „trudnych” (dla klas IV-V oraz cztery godziny dla klas VI i gimnazjów);
  • dwugodzinne bloki z więcej niż jednego przedmiotu w ciągu dnia, np. dwie godziny polskiego i dwie matematyki w jednym dniu;
  • przerwy krótsze niż 10 minut;
  • w niektórych przypadkach plan lekcji dostosowuje się do rozkładu zajęć nauczycieli, którzy uczą w kilku szkołach.
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Poradniki, instrukcje Bezpieczna szkoła Jak powinien wyglądać plan lekcji w szkole