WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Poradniki, instrukcje Bezpieczna szkoła Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej

"Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej”.
Wydanie III wraz z arkuszami oceny.

„Poradnik do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się”. Wydanie III został opracowany po przeprowadzeniu w roku szkolnym 2009/2010 pilotażowej kontroli 10% szkół podstawowych w całym kraju, a także po uzyskaniu sugestii Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Zadaniem „Poradnika do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej” jest przedstawienie odpowiednich wytycznych, które posłużą do sprawnej oceny i kontroli warunków higienicznych, a także mają sprzyjać pracy umysłowej oraz zapobiegać zmęczeniu i przemęczaniu się uczniów. Sprawowanie nadzoru w tym zakresie ma na celu ochronę zdrowia ucznia przed ujemnymi zjawiskami związanymi z pobytem dziecka w szkole.

Higiena procesu nauczania – uczenia się ma za celu ochronę ucznia przed ujemnymi zjawiskami związanymi z pracą w szkole. Warunki pracy ucznia w szkole mają wpływ na jego zdrowie i rezultaty nauczania – uczenia się, dlatego personel szkoły obowiązany jest do stworzenia prawidłowych warunków i odpowiedniej organizacji pracy ucznia.

Ocenę higieny procesu nauczania – uczenia się przeprowadza się na arkuszach: OSH-1 (Dokumentacja podsumowująca kontrolę), OSH – 2 (Dzieci 5 - 6-letnie), OSH – 3 (Edukacja wczesnoszkolna Klasy I-III), OSH – 4 (Klasy IV-VI) oraz OSH – 5 (Ogólnoszkolne).


Do pobrania:

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Poradniki, instrukcje Bezpieczna szkoła Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej