WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS

Komunikaty ŚPWIS

Informacja dotycząca oceny przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży

Informacja dotycząca oceny przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Przebieg wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2008r.

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca oceny przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Przygotowanie do wypoczynku zimowego 2008

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca przygotowania obiektów do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Zapewnianie ciepłej bieżącej wody w placówkach oświatowo-wychowawczych

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca zapewnienia ciepłej bieżącej wody w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie woj. świętokrzyskiego w 2007r.

Czytaj więcej...

Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), Minister Zdrowia może powierzyć określone w rozporządzeniu obowiązki specjalisty osobie legitymującej się dorobkiem naukowym i zawodowym w danej dziedzinie...

Czytaj więcej...

Przebieg wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2007r.

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w woj. świętokrzyskim w 2007r.

Czytaj więcej...

Przebieg wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 31.07.2007

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w woj. swiętokrzyskim - stan na 31.07.2007 r.

Czytaj więcej...

Przygotowanie do wypoczynku letniego 2007

Informacja dotycząca przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r. na terenie województwa świętokrzyskiego...

Czytaj więcej...

Kontrola hurtowni mięsa drobiowego

Informacja na temat kontroli przeprowadzonych w miesiącu lutym 2006 r. w hurtowniach wprowadzających na rynek mięso drobiowe.

Czytaj więcej...

Przebieg wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r.

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r. na terenie województwa świętokrzyskiego...

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS