WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS

Komunikaty ŚPWIS

Przygotowanie do wypoczynku letniego 2007

Informacja dotycząca przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r. na terenie województwa świętokrzyskiego...

Czytaj więcej...

Kontrola hurtowni mięsa drobiowego

Informacja na temat kontroli przeprowadzonych w miesiącu lutym 2006 r. w hurtowniach wprowadzających na rynek mięso drobiowe.

Czytaj więcej...

Przebieg wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r.

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r. na terenie województwa świętokrzyskiego...

Czytaj więcej...

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 2006

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Placówki nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży 2006

Nadzór nad placówkami nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy 2006

Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Zapobiegawczy nadzór sanitarny 2006

Zapobiegawczy nadzór sanitarny, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Stan sanitarny zakładów ochrony zdrowia 2006

Stan sanitarny zakładów ochrony zdrowia, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk 2006

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 2006

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Jakość wody do spożycia 2006

Jakość wody do spożycia, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży 2006

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2006 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Stan sanitarno - techniczny piekarni i zakładów przemysłu zbożowo-młynarskiego

Stan sanitarno - techniczny piekarni, zakładów przemysłu zbożowo - młynarskiego i wyników badań laboratoryjnych próbek pieczywa, mąki, zbóż i kasz, pobranych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w województwie świętokrzyskim za 2005 r.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS