WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Pozostałe Umowa pomiędzy WFOŚiGW a WSSE-Kielce

Aktualności - pozostałe

Umowa pomiędzy WFOŚiGW a WSSE-Kielce

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 31.03.2015r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Kielcach na dofinansowanie przez Fundusz zakupu specjalistycznego samochodu do przewożenia próbek wody do badań na potrzeby WSSE w Kielcach w wysokości 100 000, 00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 135 000,00 zł.

Efekt ekologiczny

Efektem ekologicznym zadania będzie umożliwienie prawidłowego, zgodnie z obowiązującymi normami, transportu próbek wody pobranych do badań w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wynikającego z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Odpowiedni transport próbek wpłynie na rzetelne zbadanie wody przeznaczonej do spożycia z terenu województwa świętokrzyskiego, co daje możliwość szybkiego reagowania i podjęcia stosownych działań w przypadku zagrożenia dla ludzi i środowiska, szczególnie w przypadku klęsk żywiołowych, czy awarii wodociągów.

Jesteś tutaj: Start Pozostałe Umowa pomiędzy WFOŚiGW a WSSE-Kielce