WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Pozostałe Szkolenie pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych"

Aktualności - pozostałe

Szkolenie pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych"

pr profil

swiss


Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza kadrę medyczną na szkolenie pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych" organizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Tematem szkolenia będą kwestie dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie kobiety i płodu, uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, zasady prowadzenia minimalnej/krótkiej interwencji oraz edukacja pacjenta w zakresie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.
Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Projektu www.zdrowiewciazy.pl oraz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl .

 

Jesteś tutaj: Start Pozostałe Szkolenie pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych"