WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Profilaktyka antytytoniowa - aktualności Światowy Dzień Rzucania Palenia - 21 listopada 2019

Profilaktyka antytytoniowa - aktualności

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 21 listopada 2019

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w tym roku, Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada na 21 listopada i tego dnia serdecznie Państwa zapraszamy na akcję edukacyjno – profilaktyczną współorganizowaną ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, która odbędzie się w godz. 10:00 – 13:00. Wydarzenie będzie mieć miejsce w holu głównym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przy ul. Stefana Artwińskiego 3.

Powyższa akcja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie istotnej roli palenia tytoniu w etiologii wielu nowotworów złośliwych oraz promocję pozytywnych zachowań zdrowotnych, które sprzyjają zmniejszeniu ryzyka raka. Podczas akcji na stoisku edukacyjno – profilaktycznym będą udzielane porady prozdrowotne, którym towarzyszyć będą pomiary ciśnienia krwi, tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz będzie można m. in. otrzymać materiały edukacyjne promujące prozdrowotne zachowania.

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.

Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to (KANTAR Polska 2019):

  • W dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy.

  • Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących. 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy.

  • 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń!

  • Mimo zakazu reklamy, aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów!

Przy okazji tego Dnia koniecznie należy zaznaczyć, iż nie istnieje bezpieczny poziom zagrożenia biernym paleniem. Jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci, kobiet ciężarnych i płodów. Na całym świecie, około 600 tys. osób niepalących zmarło w 2011 roku z powodu narażenia na bierne palenie. 75% zgonów wynikających z biernej ekspozycji na dym tytoniowy dotyczy kobiet i dzieci (Tobacco Atlas 2012). Tym bardziej alarmujące jest, że w blisko 34% domów Polaków, pali się tytoń (KANTAR Polska 2019).

W tym szczególnym dniu zachęcamy wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie. Szczególnie, że w ciągu ostatniego roku tylko 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie!

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Profilaktyka antytytoniowa - aktualności Światowy Dzień Rzucania Palenia - 21 listopada 2019