WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Profilaktyka antytytoniowa - aktualności "Nie pal przy mnie proszę" - podsumowanie za rok szkolny 2013/2014

Profilaktyka antytytoniowa - aktualności

"Nie pal przy mnie proszę" - podsumowanie za rok szkolny 2013/2014

 

Podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej:
"Nie pal przy mnie proszę" w roku szkolnym 2013/2014
w woj. świętokrzyskim


Program edukacji antytytoniowej: „Nie pal przy mnie, proszę” realizowany był w 221 szkołach podstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego. W IV edycji programu edukacją zostało objętych 10458 uczniów szkół podstawowych (w tym: 9782 dzieci z klas I-III oraz 676 dzieci z klas „0”, IV-VI) . W programie uczestniczyło również 5649 rodziców.

W ramach programu dodatkowo podjęto następujące działania:

 

WSSE Kielce


- Wojewódzki konkurs na rymowankę antytytoniową „Nie pal przy mnie, proszę” (styczeń – kwiecień 2014r) dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z woj. świętokrzyskiego uczestniczących w programie.

W konkursie wzięło udział 408 uczniów z 94 szkół. Nagrodzono 31 uczestników konkursu.
Patronat nad konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organizatorami konkursu byli Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Świętokrzyskie Centrum onkologii.

- Uroczyste rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkurs na rymowankę antytytoniową
„Nie pal przy mnie, proszę”
odbyło się podczas Imprezy Antytytoniowej w ramach której ulicą Sienkiewicza w Kielcach przeszedł barwny korowód antytytoniowy z udziałem dzieci oraz rodziców i nauczycieli. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu nastąpiło
w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”. Na zakończenie imprezy nagrodzone dzieci wspólnie
z rodzicami obejrzały spektakl teatralny „Przygody Piotrusia Mniamniucha”. W imprezie wzięło udział 200 osób.

Fundatorami nagród w konkursie byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Regionalna Organizacja Turystyczna województwa świętokrzyskiego. 

 

PSSE Jędrzejów

Piknik rodzinny „Mama, Tata i Ja” w Przedszkolu Nr 1 w Jędrzejowie. W części artystycznej pikniku wystąpiły dzieci biorące udział w programach edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” i „Czyste powietrze wokół nas”. W pikniku udział wzięło 470 osób. Organizatorzy: Przedszkole Nr 1 w Jędrzejowie, PSSE w Jędrzejowie.

W czasie pikniku rozdano nagrody laureatom konkursu plastycznego „Mamo, tato-nie pal”. Na konkurs wpłynęło 47 prac. Na pikniku zorganizowano również pokonkursową wystawę najlepszych prac. Organizatorem konkursu była PSSE w Jędrzejowie.

 

PSSE Kielce

Włączono się w organizację spotkania edukacyjnego dla rodziców w Szkole Podstawowej w Obicach, podczas którego przedstawiono założenia realizowanych programów antytytoniowych a przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przeprowadził prelekcję nt. m.in. szkodliwości palenia tytoniu. W spotkaniu uczestniczyło 115 rodziców.

Organizacja zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Chmielniku. Prelekcję dot. profilaktyki antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej
przeprowadził przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W zajęciach wzięło udział 100 osób.

Udział w festynie prozdrowotnym „Żyj zdrowo i kolorowo” w Szkole Podstawowej
w Kowali. Podczas imprezy przeprowadzono prelekcję dla rodziców nt. założeń realizowanych programów antytytoniowych, w tym programu „Nie pal przy mnie, proszę”, do których przystąpiła szkoła oraz zwrócono uwagę na problem palenia tytoniu przy dzieciach.
W festynie wzięło udział ok. 150 osób - rodziców i uczniów szkoły.

Podsumowanie realizacji programów antytytoniowych (w tym „Nie pal przy mnie, proszę”) podczas festynu rodzinnego przy Zespole Szkół w Promniku.
Na festynie utworzono punkt informacyjny – dystrybuowano materiały antytytoniowe, mierzono stężenie CO w wydychanym powietrzu, udzielano porad jak rzucić palenie,
a najmłodszym uczestnikom imprezy rozdawano zakładki/linijki „Nie pal przy mnie, proszę”. W festynie wzięło udział 250 osób, mieszkańców Promnika.

 

PSSE Opatów

Przeprowadzono powiatowy etap wojewódzkiego konkursu na rymowankę antytytoniową „Nie pal przy mnie, proszę”. Wpłynęło 58 prac z 13 szkół podstawowych. Laureaci otrzymali dyplom i upominki, których fundatorem była PSSE Opatów.

Pracownik PSSE Opatów prowadził audycję w Radiu Opatów dot. założeń programu
i podsumowania na szczeblu powiatu wojewódzkiego konkursu na rymowankę antytytoniową „Nie pal przy mnie, proszę”.

 

PSSE Ostrowiec Św.

Uroczysty apel w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu Św.

Uroczyste podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”, podczas którego przedstawiono inscenizację o charakterze satyrycznym pt. „Historia Krzyśka – nałogowego palacza”. Uczniowie i nauczyciele szkoły zostali zapoznani
z prezentacją multimedialną nt. konsekwencji zdrowotnych wynikających z biernego  
i czynnego palenia tytoniu. Odbyła się projekcja filmu edukacyjnego dot. szkodliwości palenia tytoniu. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Papierosy szkodzą”, który został ogłoszony przez szkolnego i powiatowego koordynatora programu. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez szkołę oraz drobne upominki od PSSE w Ostrowcu Św.

 

PSSE Sandomierz

Impreza środowiskowa w Szkole Podstawowej w Świniarach pod hasłem „Bliżej siebie –dalej od nałogów”. Akademię przygotował szkolny koordynator programu „Nie pal przy mnie, proszę” wraz z wychowankami – uczniami klasy III. Podczas Akademii uczniowie prezentowali tańce klasyczne i nowoczesne, układy gimnastyczne, skecze, odbyła się inscenizacja „Precz z nałogami”. Ponadto szkolny koordynator programu zredagował przebieg realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”. W imprezie uczestniczył przedstawiciel PSSE w Sandomierzu, który przekazał drobne gadżety nt. szkodliwości palenia wszystkim uczniom szkoły.

 

PSSE Skarżysko Kamienna

Konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy mnie proszę”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-„Kamiennej w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz realizacji programu antytytoniowego „Nie pal przy mnie, proszę” w szkołach podstawowych realizujących program, ogłosił konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy mnie proszę”. Do konkursu przystąpiło 7 szkół podstawowych. Wśród prac znalazły się m.in. plakaty, rysunki kredkami, farbami plakatowymi i akwarelami, wydzieranki, wyklejanki.

Z nadesłanych prac utworzono wystawę. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Fundatorem nagród dla uczestników był Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz
z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

PSSE Staszów

Powiatowy konkurs na plakat ph. „Palenie jest niemodne!” ogłoszony wśród uczniów klas I-III z powiatu staszowskiego. W konkursie udział wzięło 100 uczniów z 12 szkół podstawowych.

Z prac konkursowych zorganizowano wystawę w Klubie „Iskierka” w Staszowie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Profilaktyka antytytoniowa - aktualności "Nie pal przy mnie proszę" - podsumowanie za rok szkolny 2013/2014