WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wakacje, wyjazdy Zdrowe i bezpieczne wakacje

Poradniki bezpiecznego wypoczynku

Zdrowe i bezpieczne wakacje

Pzib wakacjerzedstawiamy Poradnik opisujący niektóre z zagrożeń jakie mogą  pojawić się podczas spędzania wakacji oraz przedstawiający sposoby zachowania, które minimalizują ryzyko tych zagrozeń.

pdfPoradnik - format pdf (2 MB) 

 


W poradniku poruszone są następujące tematy:

 • Salmonella
 • Lamblioza / Gardioza
 • Glistnica
 • Owsica
 • Toxocaroza
 • Kleszcze
 • Użądlenia
 • Bąblowica
 • Ukąszenia
 • Wszawica
 • Wścieklizna
 • Grzyby

Poradnik został opracowany przez

 • Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach pod kierownictwem Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
  Sanitarnego — Jarosława Ciury

Został wydany przy udziale:

 • Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wakacje, wyjazdy Zdrowe i bezpieczne wakacje