WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe Porozumienie między Kuratorium Oświaty w Kielcach a Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

Promocja Zdrowia - Wydarzenia, aktualności

Porozumienie między Kuratorium Oświaty w Kielcach a Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

Porozumienie między Kuratorium Oświaty w Kielcach
a Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym


Dnia 20 lutego 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowanym przez Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty a Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym reprezentowanym przez Pana Jarosława Ciurę. Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym w zakresie:

  • planowania działań dot. edukacji zdrowotnej,
  • wymiany informacji niezbędnych do zapewnienia higienicznych warunków nauczania dzieci i młodzieży,
  • doboru form oraz tematyki podejmowanych działań.

 

20180220 01

20180220 02

Tobaco Free Cities  logo test na HIV

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe Porozumienie między Kuratorium Oświaty w Kielcach a Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym