WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe Konferencja "Edukacja dla zdrowia"

Promocja Zdrowia - Wydarzenia, aktualności

Konferencja "Edukacja dla zdrowia"

Dnia 12 marca 2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia". Konferencję zorganizowali: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty i Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

2018312 02

Konferencja zainaugurowała działania wynikające z faktu podpisania przez Ministra Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Deklaracji Współpracy m.in. na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

Gośćmi konferencji byli: Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, Zastępca Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, , Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik i parlamentarzyści.

Podczas konferencji w Kielcach uczestnicy dyskutowali m.in. o promocji zdrowego stylu życia w kontekście przepisów prawa, upowszechnianiu idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie" oraz profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku szkolnym. Rozmawiano także o programach edukacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że na przełomie maja i czerwca zostanie zorganizowany kongres pod hasłem „Dobra opieka", podczas którego MEN zaprezentuje nowe rozwiązania dotyczące zdrowia ucznia, w tym opieki stomatologicznej, żywienia dzieci w szkole. Kongres będzie również podsumowaniem zainaugurowanego dzisiaj w Kielcach cyklu konferencji „Edukacja dla zdrowia".

W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób z województwa świętokrzyskiego: dyrektorzy szkół i ośrodków metodycznych, przedstawiciele powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, nauczyciele, przedstawiciele szkolnych rad rodziców.2018312 02

2018312 02

2018312 02

 

Tobaco Free Cities  logo test na HIV

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe Konferencja "Edukacja dla zdrowia"