WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Komunikat dotyczący obecności fipronilu w mięsie drobiowym i czynności podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Komunikaty

Komunikat dotyczący obecności fipronilu w mięsie drobiowym i czynności podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Komunikat dotyczący obecności fipronilu w mięsie drobiowym
i czynności podejmowanych przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. aktualności został zamieszczony komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie  obecności fipronilu w mięsie drobiowym i czynności podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  • Poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) w dniu 11.08.2017r. niemiecki punkt kontaktowy przekazał informację o dystrybucji z Niemiec do Polski 4900 broilerów pochodzących z fermy drobiu, na której zastosowano fipronil.

  • W badaniach urzędowych w Niemczech potwierdzono obecność fipronilu w jajach pochodzących z ww. ferm, jednakże próbka badanego mięsa (z jednego broilera) zbadana przez władze niemieckie nie zawierała fipronilu.

  • Odbiorcą broilerów w Polsce był jeden zakład w miejscowości Zalewo w województwie warmińsko-mazurskim, który znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Inspekcję Weterynaryjną, brojlery wykorzystano do produkcji mięsa.

  • Po uboju brojlerów mięso zostało sprzedane do innych zakładów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz dwóch hurtowni pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  • Informacja w sprawie mięsa, które z ww. hurtowni trafiło do konsumentów na początku sierpnia br. poprzez sklepy została w dniu dzisiejszym zamieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/715-komunikat-dotyczacy-tuszek-drobiowych-skazonych-fipronilem/. Termin przydatności do spożycia ww. mięsa upłynął w dniu 06.08.2017r. Ponadto, sklepy są zobowiązane do informowania konsumentów o tym, że sprzedały mięso z ww. dostaw oraz do przyjęcia zwrotu ww. produktów od konsumentów.

  • Każda z Inspekcji podjęła urzędowe działania w celu zablokowania partii mięsa w obrocie. Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła działania wstrzymujące obrót mięsem.

  • Inspekcja Weterynaryjna z zablokowanego przez siebie mięsa pobrała próbki do badań w kierunku obecności fipronilu. Badania wykonał Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (PIWet).

  • Wyniki badań jednej ze zbadanych przez PIWet próbek pobranego mięsa z dnia 21.08.2017r. wskazują na zawartość fipronilu na poziomie 0,016 mg/kg. Wynik ten przekracza wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP) tej substancji w mięsie drobiowym (kurzym), która zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1127/2014 z dnia 20 października 2014r.  wynosi 0,005mg/kg. W związku z tym produkty, które zostały zablokowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie mogą trafić do obrotu i zostaną zutylizowane.

  • Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów dotycząca stwierdzonego w mięsie poziomu fipronilu została opracowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Zgodnie z nią stwierdzony poziom fipronilu w mięsie drobiowym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Oszacowane wielkości pobrania tego związku, zarówno w scenariuszu narażenia ostrego jak i długoterminowego, nie przekraczają odpowiednich toksykologicznych wartości odniesienia (ARfD, ADI). Niemniej jednak stwierdzenie przekroczenia wartości NDP fipronilu, tak jak ma to miejsce w tym przypadku sprawia, że produkt nie powinien znaleźć się w obrocie.

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna aktualnie prowadzi badania mięsa drobiowego i jaj w kierunku zanieczyszczenia fipronilem. Zgodnie z planem poboru próbek opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobiorą w sierpniu i wrześniu br. w sumie 320 próbek mięsa drobiowego i jaj kurzych do badania w kierunku obecności fipronilu: miesięcznie po 80 próbek mięsa i 80 próbek jaj. Dotyczy to zarówno jaj polskich i pochodzących z innych krajów UE dostępnych na krajowym rynku. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów podjęte zostaną pilne urzędowe działania. Po uzyskaniu wyników zostaną one przekazane Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny w celu dokonania całościowej oceny ryzyka dla konsumentów związanego z narażeniem na fipronil.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie zamieszczono na stronie internetowej:
https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/551-komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-obecnosci-niedozwolonej-substancji-fipronil-w-jajach-i-miesie-drobiowym-pochodzacym-z-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiej

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Komunikat dotyczący obecności fipronilu w mięsie drobiowym i czynności podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej