WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS

Komunikaty ŚPWIS

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 2011

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2011.

Czytaj więcej...

Placówki nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży 2011

Nadzór nad placówkami nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2011.

Czytaj więcej...

Higiena radiacyjna 2011

Stan sanitarny woj. świętokrzyskiego - higiena radiacyjna. Informacja za rok 2011.

Czytaj więcej...

Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy 2011

Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2011.

Czytaj więcej...

Zapobiegawczy nadzór sanitarny 2011

Zapobiegawczy nadzór sanitarny, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2011.

Czytaj więcej...

Jakość wody do spożycia 2011

Jakość wody do spożycia, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2011.

Czytaj więcej...

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk 2011

Stan sanitarny obiektów użyteczności publiczne i kąpielisk, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2011.

Czytaj więcej...

Stan sanitarny zakładów ochrony zdrowia 2011

Stan sanitarny zakładów ochrony zdrowia, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2011.

Czytaj więcej...

Informacja nt. działań w związku z „aferą solną”

Informacja Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat działań podejmowanych w związku z „aferą solną".

Czytaj więcej...

22 marca - Światowy Dzień Wody

W dniu 22 marca 2012 r. obchodzony jest jak co roku Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku obchodzony jest pod hasłem: (Water and Food Security) - „Bezpieczeństwo Wody i Żywności".

Czytaj więcej...

Informacja dot. zapewnienia ciepłej bieżącej wody w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie woj. świętokrzyskiego w 2011

 

Informacja Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca zapewnienia ciepłej bieżącej wody w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie woj. świętokrzyskiego w 2011 r.

Czytaj więcej...

Ocena warunków san – hig. zimowego wypoczynku w woj. świętokrzyskim w 2012 r.

 

Informacja Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny warunków sanitarno – higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa świętokrzyskiego w 2012 r.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS