WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS

Komunikaty ŚPWIS

Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), Minister Zdrowia może powierzyć określone w rozporządzeniu obowiązki specjalisty osobie legitymującej się dorobkiem naukowym i zawodowym w danej dziedzinie...

Czytaj więcej...

Przebieg wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2007r.

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w woj. świętokrzyskim w 2007r.

Czytaj więcej...

Przebieg wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 31.07.2007

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w woj. swiętokrzyskim - stan na 31.07.2007 r.

Czytaj więcej...

Przygotowanie do wypoczynku letniego 2007

Informacja dotycząca przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r. na terenie województwa świętokrzyskiego...

Czytaj więcej...

Kontrola hurtowni mięsa drobiowego

Informacja na temat kontroli przeprowadzonych w miesiącu lutym 2006 r. w hurtowniach wprowadzających na rynek mięso drobiowe.

Czytaj więcej...

Przebieg wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r.

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dotycząca przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r. na terenie województwa świętokrzyskiego...

Czytaj więcej...

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 2006

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Placówki nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży 2006

Nadzór nad placówkami nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy 2006

Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Zapobiegawczy nadzór sanitarny 2006

Zapobiegawczy nadzór sanitarny, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Stan sanitarny zakładów ochrony zdrowia 2006

Stan sanitarny zakładów ochrony zdrowia, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk 2006

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 2006

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, woj. świętokrzyskie. Informacja za rok 2006.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS