WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Poradniki, Warunki techniczno-budowlane Warunki techniczno budowlane Planowane uruchomienie zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu lub odnowy biologicznej

Planowane uruchomienie zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu lub odnowy biologicznej

W przypadku planowanego uruchomienia zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu lub odnowy biologicznej.Należy wiedzieć, że obiekt tego typu winien spełniać wymogi:

  1. Przepisów techniczno – budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690; z późn. zm.).

  2. Przepisów sanitarno – higienicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. z 2004r. Nr 31, poz. 273).

W przypadku planowanego zatrudnienia pracowników, obiekt winien dodatkowo spełniać wymogi:

Przepisów bhp określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

Należy zwrócić uwagę na usytuowanie podłogi pomieszczeń.

Podłoga pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi winna być usytuowana powyżej poziomu terenu przylegającego bezpośrednio do budynku.
W przypadku, gdy podłoga pomieszczeń znajduje się poniżej poziomu terenu należy uzyskać zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Uwaga!

  • Podstawą przeprowadzenia robót budowlanych jest wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie uzgodnienia w zakresie sanitarno – higienicznym (przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę d/s sanitarno - higienicznych). Po zakończeniu robót budowlanych należy zgłosić obiekt do odbioru właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu ( w trybie art. 56 ustawy - Prawo budowlane). 
Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Poradniki, Warunki techniczno-budowlane Warunki techniczno budowlane Planowane uruchomienie zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu lub odnowy biologicznej