WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Poradniki, Warunki techniczno-budowlane Warunki techniczno budowlane W przypadku, gdy lokal (obiekt) nie spełnia wymogów przepisów techniczno-budowlanych

W przypadku, gdy lokal (obiekt) nie spełnia wymogów przepisów techniczno-budowlanych

W przypadku, gdy lokal (obiekt) nie spełnia wymogów przepisów techniczno-budowlanychDotyczy to poniżej wymienionych przypadków:

  • Posadzka w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest usytuowana poniżej poziomu otaczającego terenu,
  • Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają nienormatywną wysokość,  tzn. mniejszą niż:
    • 3,00m w przypadku, gdy przebywają w nich więcej niż 4 osoby,
    • 3,30m w przypadku występowania w tych pomieszczeniach czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia,
  • Pomieszczenia  przeznaczone na pobyt ludzi są oświetlone wyłącznie światłem sztucznym


Należy zwrócić się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na odstępstwo w zakresie:

  • Wyrażenia zgody na obniżenie poziomu posadzki poniżej poziomu otaczającego terenu,
  • Obniżenie wysokości,
  • Zastosowanie w pomieszczeniach stałej pracy wyłącznie oświetlenia sztucznego, w tym elektrycznego

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody, o której mowa powyżej.
Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań technicznych, sanitarnohigienicznych, w kontekście funkcji danego obiektu.

Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Poradniki, Warunki techniczno-budowlane Warunki techniczno budowlane W przypadku, gdy lokal (obiekt) nie spełnia wymogów przepisów techniczno-budowlanych