WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Stan Sanitarny Województwa Stan sanitarny woj. świętokrzyskiego 2015

Stan Sanitarny Województwa

Stan sanitarny woj. świętokrzyskiego 2015

Raport o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2015 r.

Raport ten przedstawia pełny obraz stanu sanitarnego województwa świętokrzyskiego poprzez monitorowanie zagrożeń epidemiologicznych, chemicznych i środowiskowych, którymi zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Przedstawione opracowanie stanowi rzetelny, dobrze udokumentowany raport o bieżącym stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego, wskazując na najważniejsze zagrożenia, przyczyny ich powstawania oraz kierunki dalszych działań zapobiegawczych.

W raporcie znajdziecie Państwo szczegółowe oceny, wyniki, zestawienia statystyczne dotyczące poszczególnych obszarów życia publicznego, w tym warunków zdrowotnych żywności i żywienia, higieny pracy, chorób zakaźnych i zawodowych, higieny radiacyjnej, jak również kwestie bezpieczeństwa sanitarnego podmiotów leczniczych, nauki i wychowania oraz wypoczynku.


pdf
Całość - Stan Sanitarny Województwa Świętokrzyskiego 2015 (9,6 MB)

   

Jesteś tutaj: Start Stan Sanitarny Województwa Stan sanitarny woj. świętokrzyskiego 2015