WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wykrycie Salmonella Typhimurium w produkcie „Gorczyca biała cała” 30 g marki Prymat

Komunikaty

Ostrzeżenie: Wykrycie Salmonella Typhimurium w produkcie „Gorczyca biała cała” 30 g marki Prymat

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Salmonella Typhimurium w produkcie „Gorczyca biała cała" 30 g marki Prymat

20190716 21

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie wykrycia Salmonella Typhimurium w produkcie „Gorczyca biała cała", 30 g. Producent: Prymat Sp. z o.o., ul. Chlebowa 14,
44- 337 Jastrzębie Zdrój.

Zagrożenie:

Badanie produktu pn.: „Gorczyca biała cała", 30 g, numer partii 1298133, data minimalnej trwałości 05.2022 w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazało obecność Salmonella Typhimurium w 4 z 5 badanych próbkach produktu. Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa: „Gorczyca biała cała Prymat"
Masa netto: 30 g
Producent: Prymat Sp. z o.o., ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój
Data minimalnej trwałości: 05.2022
Numer partii: 1298133

Zdjęcia produktu:

20190716 22

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjęły działania w celu ustalenia miejsc dystrybucji kwestionowanej partii produktu i wycofania jej z obrotu.
Firma Prymat Sp. z o. o. poinformowała, że zidentyfikowała wszystkich odbiorców kwestionowanej partii wyrobu gotowego i zwróciła się do nich z prośbą o wstrzymanie dystrybucji wskazanej partii produktu i zwracania jej do magazynu firmy.
Firma Prymat Sp. z o.o. zaprasza wszystkich klientów, którzy dokonali zakupu gorczycy ze wskazanym w komunikacie numerem partii i mają jakiejkolwiek pytania, do kontaktu telefonicznego pod numerem (32) 47 33-833 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.prymat.pl. Firma zapewnia, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone indywidualnie.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu o numerze partii wskazanym w komunikacie.

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wykrycie Salmonella Typhimurium w produkcie „Gorczyca biała cała” 30 g marki Prymat