WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Stwierdzenie pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj

Komunikaty

Ostrzeżenie: Stwierdzenie pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Stwierdzenie pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj

20190805 01

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie stwierdzenia pałeczek Salmonella z grupy D na powierzchni skorupek jaj: 10 świeżych jaj TESCO, Świeże jaja, Klasa A, 10 sztuk, Klasa wagowa: L-duże 73g>masa≥63 g.
 

Zagrożenie:
Obecność bakterii Salmonella z grupy D wykryto na powierzchni skorupek jaj w badanej próbce jaj.
 

Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – 10 świeżych jaj TESCO, Świeże jaja, Klasa A, 10 sztuk, Klasa wagowa: L-duże 73g>masa≥63 g)
Najlepiej spożyć przed/nr partii: 03.08.2019.W
Kod na skorupkach jaj – 3PL14371361
Numer zakładu pakowania jaj: PL 16075903
Zapakowano w Polsce dla: TESCO POLSKA Sp. z o.o., 30-347 Karków, ul. Kapelanka 56
 

Zdjęcie pobranej próbki jaj:

20190805 02

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
TESCO POLSKA Sp. z o.o. wycofała z obrotu ze sklepów oraz magazynów centralnych Tesco kwestionowaną partię jaj w dniu 30.07.2019. W dniu 02.08.2019 przedmiotowy produkt został zutylizowany przez poszczególne sklepy.
O wyniku badania Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie nadzorującego zakład pakowania jaj. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.
 

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.
Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny:
https://www.pzh.gov.pl/jaja-co-powinienes-wiedziec-2/

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Stwierdzenie pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj