WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Eksport polskich produktów pochodzenia roślinnego do Federacji Rosyjskiej

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Eksport polskich produktów pochodzenia roślinnego do Federacji Rosyjskiej

Poradnik prowadzenia dobrowolnego monitoringu pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów w ramach kontroli wewnętrznej

 


 

W związku z otwarciem przez Federację Rosyjską rynku na eksport polskich produktów pochodzenia roślinnego, w tym warzyw i owoców, na podstawie § 7 porozumienia z dnia 1.04.2009r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przy kontroli produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej, został opracowany "Poradnik prowadzenia dobrowolnego monitoringu pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów w ramach kontroli wewnętrznej" dla podmiotów prowadzących eksport warzyw i owoców do Federacji Rosyjskiej.

W treści w/w poradnika podkreślona została odpowiedzialność eksporterów za bezpieczeństwo żywności wywożonej poza terytorium Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zwrócona została na obowiązek wprowadzenia, w ramach wewnętrznej kontroli, systemu umożliwiającego śledzenie pochodzenia produktów(traceability).

Poradnik jest zamieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.pis.gov.pl w zakładce "Aktualności", "Eksport owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej".

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Eksport polskich produktów pochodzenia roślinnego do Federacji Rosyjskiej